Terms of service

Dersom du oppdager en feil eller mangel på varen du fra får nettbutikken, må du innen rimelig tid kontakte Uteguiden AS og reklamere på denne. Det samme gjelder dersom du har fått noe annet enn det du har bestilt. Det er fint hvis du merker e-posten med «Reklamasjon» eller «Mottatt feil vare» og telefonnummeret ditt, slik at vi raskt kan hjelpe deg. Vi henviser for øvrig til forbrukerkjøpsloven.